Impozitul pe profit și impozitul pe dividende în Bulgaria

Profitul este motivul principal pentru orice activitate economică. Cu cât mai mare, cu atât mai bine.

În Bulgaria, profitul este supus impozitului de stat. Impozitul pe venit sau așa numitul impozitul pe profit se calculează pentru fiecare an calendaristic și se plătește la începutul anului următor.

Valoarea impozitului crește odată cu creșterea profitului. Acest lucru se datorează faptului că reprezintă 10% din profit. Taxe firma Bulgaria.

În afară de o entitate juridică (firmă, asociație și fundație cu activitate economică specială), activitatea economică din Bulgaria poate fi realizată și de comerciant unic. Înscrierea în registrul comercial ca comerciant unic poate fi solicitată de orice străin care este o persoană fizică aptă cu domiciliul (adresa permanentă) în Republica Bulgaria. Veniturile din activități economice ale comercianților unici sunt supuse impozitului de 15%. În prezent, înregistrarea ca comerciant unic nu este foarte populară, dar în unele cazuri este indispensabilă deoarece permite impozitarea cu diferite tipuri de impozite și utilizarea impozitării avantajoase în funcție de locul în care are loc activitate, de exemplu prin impozitarea cu patenta.

De asemenea, există oportunități pentru un impozit profitabil ca entitatea juridică. De exemplu , pentru activitatea de producție într-o zonă cu șomaj ridicat, impozitul poate fi de 0%. În acest scop, însă, trebuie angajate cel puțin 10 persoane din această zonă, iar impozitul economisit trebuie investit în producție.

Acordurile privind evitarea impozitării duble au , de asemenea , oportunități bune care ajută afacerile de succes, din cauza taxelor extrem de scăzute și absenței lor.

Profit și pierdere

Atunci când în cursul anului fiscal , firma sau altă entitate juridică a realizat profit impozabil, atunci apare obligativitatea de a se plăti impozit pentru acest profit.

Mai întâi profitul este contabilizat, apoi impozabil. Regulile de calcul al profitului contabilizat sunt aceleași atât pentru persoanele juridice, cât și pentru comercianții unici. Există două principii de bază:

  1. Rezultatul financiar pozitiv obținut din calculul tuturor cheltuielilor și veniturilor din cursul anului se numește profit.
  2. Dacă calculul are ca rezultat un rezultat financiar negativ, înseamnă că societatea sau altă persoană juridică are o pierdere.

Aceste rezultate financiare sunt în scopuri contabile și sunt reflectate în situațiile financiare anuale, dar încă nu putem fi siguri că avem impozitul pe profit. Uneori , dimensiunea profitul contabil  cu cel impozabil coincid , dar de multe ori diferă. Acest lucru se datorează faptului că legea nu recunoaște anumite cheltuieli și venituri în scopuri fiscale.

De exemplu, cheltuielile pentru amenzi acumulate, confiscări , sancțiuni, dobânzi moratorii , penalități și daune trebuie înregistrate în conturi, dar nu sunt recunoscute în scopuri fiscale. Dacă documentul cu care este raportată cheltuiala este pierdut, această cheltuială nu este, de asemenea, recunoscută.

Există, de asemenea, venituri care nu sunt recunoscute în scopuri fiscale. De exemplu, acestea sunt venituri din dividende ale firmei. Acestea sunt venituri rezultate din distribuirea dividendelor de către entitățile juridice locale și de către persoanele străine care sunt persoane locale în scopuri fiscale ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale unui alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European. Ideea de bază este că nu ar trebui să existe o impozitare în mai multe etape a aceluiași profit distribuit de la o companie la alta, deoarece profitul a fost deja impozitat o dată în firma unde a fost realizat inițial. Principiul este că dividendele distribuite de firmele bulgare sau companiile din UE / SEE sunt impozitate la primirea de către persoane fizice.

 

Când există un impozit în avans?

Dacă venitul anual al persoanei juridice depășește 300.000 BGN , dar este sub 3.000.000 BGN, plățile în avans trebuie efectuate la fiecare trei luni. Dacă veniturile depășesc 3.000.000 BGN, se efectuează plăți lunare în avans. Impozitul în avans se determină pe baza unui profit fiscal ipotetic , pe care, totuși, îl putem calcula cu o mare acuratețe prin coordonarea plăților în avans. Atunci când plățile în avans sunt mai mici decât profitul fiscal real comparativ cu formula fiscală, se datorează dobânzi. Nu există impozit în avans pentru impozitul pe dividende. Impozit anticipat în Bulgaria.

 

Impozitul pe dividende

Acest impozit este ultimul impozit care trebuie plătit înainte ca deținătorul acțiunii în persoana juridică să colecteze restul profitului în propriul buzunar atunci când este persoană fizică. Este posibil un dividend îndreptat către o entitate juridică care deține capital într-o altă entitate juridică - în acest caz nu există dividend fiscal, așa cum s-a explicat mai sus. Restul profitului se numește câștig reportat. Este egal cu profitul anual total al persoanei juridice, redus cu valoarea impozitului pe profit. În total, toate impozitele, până la distribuirea personală a banilor, sunt de 14,5%, sumă care se apropie de suma de 15% pentru comerciant unic, unde nu există distribuirea banilor, acestea merg direct în favoarea proprietarului. De exemplu, o firmă are un profit fiscal de 10.000 BGN. Impozitul pe profit este de 10000 x 10% = 1000 BGN, profitul nedistribuit este de 10000-1000 = 9000 BGN, iar impozitul pe dividende este de 9000 x 5% = 450 BGN. Impozitul pe dividende este calculat și plătit pentru trimestrul , în care există distribuție de dividende.

Potrivit noilor prevederi din România, impozitul pe dividendele acordate persoanelor fizice crește de la 5% la 8% în 2023.
Această nouă rată este relevantă pentru managerii români ai societăților bulgare care distribuie dividende prin intermediul unei hotărâri a adunării generale după 31 decembrie 2022, adică în noul an, caz în care se aplică rata dividendelor de 8% față de rata bulgară de 5%, iar diferența de 3% este "completată" în România în conformitate cu Convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă.

 

Declarații fiscale

Declarația privind impozitul pe venit se depune până la 31 martie a anului următor. Declarația privind impozitul pe dividende este prezentată până la sfârșitul trimestrului în care este distribuit dividendul. Impozitul pe câștigurile de capital și impozitul pe dividende se plătesc în aceeași perioadă, care este definită pentru declarația de impozitare. În legătură cu epidemiile și pandemiile, sunt posibile prelungirile acestor termene.

"Servicii de contabilitate Ruse" SRL, Ruse, Bulgaria, poate fi pe deplin utilă în calcularea profitului contabil și fiscal. Calculul precis și corect al impozitelor garantează absența inspecțiilor din partea biroul fiscal. Am dovedit de multe ori că putem asigura rezidența pe termen lung a oricărei firme în Bulgaria prin serviciile noastre fiscale de înaltă calitate.