Răspunderea personală a administratorului unei societăți în Bulgaria

De cele mai multe ori, românii înregistrează în Bulgaria o societate cu răspundere limitată, în care o persoană este unicul proprietar al capitalului, dar și administrator.

Aceasta este o EOOD/SRL/. În Bulgaria, apar trei cazuri principale care privesc răspunderea personală totală legată de toate activele administratorului.

Aceste cazuri îi pot afecta și pe asociați în mod personal, de exemplu atunci când societatea are mai mulți asociați, adică nu există o proprietate unică asupra capitalului.

1. Răspunderea personală în ceea ce privește obligațiile societății față de stat

Este de la sine înțeles că, în calitate de proprietar și/sau administrator al unei întreprinderi, o persoană nu este răspunzătoare pentru obligațiile societății.

De aceea se spune că este o societate cu răspundere limitată.

Societatea este răspunzătoare, dar, pentru a proteja interesele statului, legiuitorul a prevăzut un tip de răspundere mai specific - cel prevăzut la articolul 19 din Codul de procedură fiscală și de securitate socială din Bulgaria (DOPK), care prevede posibilitatea ca o terță parte (de obicei, un administrator sau un asociat) să răspundă personal pentru obligațiile bugetare ale societății.

 Variante în care este indicată o condiție prealabilă pentru aplicarea articolului 19 din Codul fiscal:

  • în timpul unui control fiscal, persoana în cauză este administratorul legal al societății pentru perioada în care au fost constatate discrepanțele și este obligată să plătească TVA-ul care nu a fost plătit;
  • declarațiile de TVA nu au fost depuse timp de una sau mai multe luni și a fost emisă o notificare de sancțiune pentru acest lucru și a fost impusă o sancțiune care nu a fost plătită;
  • administratorul efectuează plăți în natură sau în numerar din activele societății, reprezentând o distribuire mascată a profiturilor sau un dividend, sau înstrăinează bunuri ale debitorului, cu titlu gratuit sau la prețuri semnificativ mai mici decât cele ale pieței, în prezența unor datorii bugetare;
  • dacă sunteți administratorul și unicul proprietar al capitalului și transferați acțiunile societății către o persoană care este folosită tocmai în acest scop - cumpărarea de societăți îndatorate, în prezența unor datorii bugetare;
  • în cazul în care un administrator distribuie dividende, în prezența datoriilor bugetare.

De obicei, se acordă o perioadă de timp pentru plata voluntară a datoriilor societății către stat, după care se procedează la executarea silită împotriva societății, iar în timpul procedurilor de verificare este posibil să se stabilească fapte pentru aplicarea răspunderii personale pe baza opțiunilor de mai sus.

2. Răspunderea personală în legătură cu gestionarea defectuoasă a societăți

Răspunderea personală în conformitate cu legislația comercială bulgară. Pentru ca răspunderea patrimonială a administratorului să fie realizată, este necesar să se stabilească în instanță o acțiune sau o omisiune a administratorului care să constituie o încălcare a obligațiilor asumate de acesta față de societate.

Componența faptică include, de asemenea, următoarele: prejudiciul cauzat societății, o legătură de cauzalitate între prejudiciu și comportamentul managerului, precum și culpa acestuia. Datoriile față de furnizori sunt periculoase atunci când acestea sunt scadente. Astfel de obligații reprezintă, de asemenea, un element de proastă gestionare. Administratorul ar fi trebuit să pună la dispoziție suficient numerar pentru a plăti în termenele convenite. Nerespectarea contractelor este un aspect negativ pentru societate.

3. Răspunderea personală în caz de insolvență a societății

În cazul în care un comerciant (societate) din Bulgaria este insolvabil, indiferent cui, fie că este vorba de stat sau de clienți privați, trebuie deschisă procedura de faliment. Insolvența este definită la art. 608 alin. 1 din dreptul comercial al Bulgariei - insolvabil este comerciantul care nu este în măsură să își îndeplinească o obligație bănească exigibilă în cadrul unei tranzacții comerciale sau o obligație de drept public față de stat și municipalități legată de activitatea sa comercială sau o obligație în cadrul unei creanțe private a statului.

Răspunderea penală a administratorilor este prevăzută la articolul 227b din Codul penal al Bulgariei.

În conformitate cu articolul 227b alineatul (2) din Codul penal, persoanele care administrează și reprezintă o societate comercială sau o cooperativă sunt pasibile de o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani sau de o amendă de până la cinci mii de leva dacă nu au solicitat instanței să deschidă procedura de faliment în termen de 30 de zile de la suspendarea plăților.

Este important de reținut că, atunci când o firmă sau persoana care o conduce devine ținta serviciilor de informații corporative, puține circumstanțe pot fi ascunse. O parte semnificativă a informațiilor este publică, iar pentru restul sunt utilizate o serie de mijloace, chiar ilegale, pentru a obține date complete. În cazul în care societatea încalcă legea, acest lucru are consecințe negative pentru manager.

De exemplu, la deschiderea unui cont bancar personal sau al societății, la solicitarea unui credit, la eliberarea anumitor documente personale, restricții privind reducerile și rabaturile, precum și refuzul accesului și al serviciilor la evenimente de afaceri importante (discrete), tranzacții de natură confidențială și tranzacții cu sume importante de bani, etc.  

Dacă doriți să aveți o societate excelentă care să funcționeze conform tuturor cerințelor, nu trebuie decât să ne contactați. Noi, cei de la „Servicii de contabilitate Ruse” SRL, Bulgaria vom realiza rapid tot ceea ce aveți nevoie. Dacă nu doriți să aveți o societate, avem cele mai bune soluții pentru închiderea unei societăți/ redeschiderea unei afaceri fără riscuri.