Numărul EORI din Bulgaria

Înregistrarea, extragerea, obținerea numărului EORI, în Ruse, Bulgaria - pentru toate persoanele, inclusiv pentru societățile comerciale, care sunt stabilite pe teritoriul Republicii Bulgaria.

Registrul EORI-BG este un registru unic în scopuri vamale în Republica Bulgaria al persoanelor care interacționează cu administrația vamală, care este ținut și actualizat de către Agenția Vamală.

Sistemul electronic central de înregistrare EORI stochează, prelucrează și face schimb de date privind înregistrarea operatorilor economici și a altor persoane și privind numerele de înregistrare și de identificare (numerele EORI) emise în cadrul Comunității.

În registrul EORI-BG se stochează, prelucrează și se face schimb de date privind operatorii economici și alte persoane care interacționează cu autoritățile vamale și privind numerele de identificare EORI eliberate în Republica Bulgaria.

Înregistrarea pentru obținerea un număr EORI:

  • În format electronic, prin intermediul portalului de înregistrare electronică de pe site-ul Agenției Vamale.
  • Prin depunerea pe suport de hârtie a formularului de înregistrare, conform Anexei nr. 1, împreună cu documentele anexate, la biroul vamal competent, în conformitate cu Regulamentul nr. H-4 din 03.06.2009, adică în Ruse, Bulgaria.

Formularul de înregistrare depus este examinat de autoritățile vamale și, după ce acestea apreciază că informațiile furnizate sunt adevărate și exacte, acestea eliberează și înmânează un număr EORI persoanei în cauză pe cale electronică.

În cazul depunerii formularului de înregistrare de către o persoană autorizată, trebuie să se prezinte, de asemenea, o împuternicire notarială, prin care persoana este autorizată în mod expres să efectueze înregistrarea, dacă este necesar, să declare orice modificări ale datelor de înregistrare. Un alt lucru necesar este certificatul de înregistrare a societății în registrul comerțului.

După prezentarea datelor persoanei care solicită numărul EORI, autoritățile vamale verifică datele furnizate în termen de cinci zile lucrătoare. În cazul în care datele îndeplinesc toate criteriile, persoanei i se atribuie un număr EORI, iar datele introduse în sistemul electronic național sunt trimise în sistemul electronic central, iar în cazul în care există neconcordanțe, autoritățile vamale solicită persoanei să furnizeze informații suplimentare în vederea înregistrării unui număr EORI în termen de cinci zile lucrătoare.

 “Servicii de contabilitate Ruse” SRL oferă asistență completă în procedura de înregistrare, radiere, obținerea unui număr EORI la un cost de 40 de euro. Prețul include toate costurile. În cazul în care recomandările noastre sunt îndeplinite, înregistrarea se face într-o singură zi.