Lichidarea unei societăți SRL

Când este cel mai potrivit moment pentru a se lichida o firmă din Bulgaria?

Lichidare este procedura de încetare voluntară a activității societății (societate comercială - SRL), care este inițiată atunci când activele societății sunt suficiente pentru a-și acoperi obligațiile (dacă este cazul). Scopul este de a distribui restul proprietății între partenerii / proprietarul capitalului și de a desființa firma. Scopul final este ca SRL să fie șters și să nu mai existe din punct de vedere legal. Este important să știm că atunci când o firmă este abandonată, dar nu ștearsă din registrul comercial bulgar, acest lucru duce la sancțiuni din partea statului pentru proprietarul român.

Atunci când firma are datorii acumulate și se află în imposibilitatea de a le plăti, managerul trebuie să inițieze procedura de insolvență. Această procedură se numește insolvență.

Dacă procedura este inițiată pentru lichidarea SRL in Bulgaria iar creditorul dvs. solicită instanței să deschidă procedurile de insolvență, lichidarea va fi suspendată. Dacă cererea este acceptată, procedura de lichidare va fi încheiată.

Dacă obiectivul dvs. este să nu vă asociați numele cu numele societății pe care o dețineți, puteți opta pentru vânzarea societății SRL in Bulgaria prin transferul acțiunilor societății către o terță parte.

Această procedură este facilitată de lichidarea unei companii. Dacă aveți datorii restante către stat, această opțiune nu este potrivită, deoarece dăunează cumpărătorului societății. Vânzarea unei societăți SRL cu datorii către stat poate iniția un audit fiscal și aceste datorii devin datorate de vânzătorul societății, în acest caz el va deveni responsabil pentru acestea cu toate bunurile sale.

 

Pregătirea procedurii de lichidare

Înainte de a începe procedura efectivă de dizolvare a societății, trebuie să oferiți condiții adecvate pentru buna desfășurare a acesteia.

Trebuie să faceți o listă cu toți creditorii „cunoscuți” ai societății. Aceștia trebuie să fie înștiințați în scris cu privire la procedura de lichidare inițiată și să fie invitați să își depună cererile. Toate datoriile față de societățile care furnizează energie, companiile de termoficare, companiile de telecomunicații etc., precum și toate datoriile care apar în registrele comerciale ale societății, ar trebui considerate cunoscute. Dacă calculați că societatea nu are active pentru a plăti aceste datorii, este mai bine să luați în considerare opțiunea de a iniția procedura de insolvență.

Trebuie să reziliați toate contractele societății cu parteneri, furnizori, contracte de leasing, contracte cu operatori de telecomunicații etc., pentru a nu fi surprinși ulterior de invitațiile de a plăti datorii și penalități. În cazul în care intenționați să desfășurați activități în timpul procedurii de lichidare a societății, aceste acțiuni vor trebui efectuate în perioada de la anunțarea în Registrul comercial a deciziei de încetare a societății până la expirarea lichidării.

Dacă aveți case de marcat la punctele de vânzare cu amănuntul, trebuie să le radiați notificând Agenția Națională de Venituri și furnizorul de la care ați achiziționat dispozitivele fiscale pentru a efectua acțiunile necesare.

Pentru deschidere iminentă a procedurii de lichidare se depune notificare către Direcția teritorială competentă a ANR din Bulgaria anume că intenționați să dizolvați societatea. Ar trebui să vi se elibereze un certificat conform art. 77 alin. 1 din Codul fiscal și de securitate socială și procedură, care este o condiție prealabilă pentru anunțarea deciziei de ștergere a societății din registrul comercial. Termenul limită pentru emiterea acestui document este de două luni.

După ce ați finalizat acțiunile pregătitoare descrise mai sus, ar trebui să continuați cu a doua etapă a procedurii de lichidare, și anume să se depună cererea B6 la Agenția de registratură, pentru introducerea circumstanțelor privind rezilierea și lichidarea. Termenul minim pentru lichidare este de 6 luni.

Următoarele documente se vor atașa la cerere:

 1. Proces-verbal al Adunării Generale / Hotărârea proprietarului unic al capitalului pentru inițierea procedurii de lichidare, numirea unui lichidator și stabilirea termenului de lichidare.

 2. Consimțământ notarial cu un specimen de semnătură al lichidatorului

 3. Declarația în temeiul art. 13 alin.4 din Codul comercial

 4. Document pentru taxa de stat plătită

 5. Certificatul conform art. 77 alin. 1 din Codul procedurii fiscale și de securitate socială

Ca lichidator al societății poate fi numită orice persoană fizică, însă cel mai adesea este numit managerul. Lichidatorul este cel care administrează și reprezintă societatea în fața terților în timp ce aceasta este în lichidare.

Invitație către creditori

Următorul pas al procedurii de lichidare este depunerea cererii D1 către Agenția de registratură, prin care se publică o invitație către toți creditorii SRL pentru a-și depune creanțele. Toate pasivele trebuie decontate în perioada de lichidare specificată în decizia de încetare a societății.

Scopul afișării invitației în Registrul Comercial este de a informa creditorii „necunoscuți” cu privire la procedura de lichidare inițiată și de a-i invita să își depună cererile. În cazul în care acestea sunt depuse și apar litigii cu privire la suma sau motivele acestora, închiderea societății va fi amânată până la finalizarea procedurii judiciare / arbitrale relevante.

Acțiuni finale înainte de închiderea SRL

În perioada de șase luni, societatea trebuie să achite toate datoriile față de creditorii săi „cunoscuți”, să rezilieze toate contractele atât cu contractanții, cât și cu angajații.

După notificarea ANR a contractelor de muncă desființate, lichidatorul trebuie să prezinte toate salariile și documentele de muncă la direcția teritorială competentă a Institutului Național de Securitate Socială. Pentru a atesta aceste acțiuni se eliberează un certificat, care este o condiție prealabilă pentru închiderea SRL in Bulgaria. În cazul în care societatea nu a avut angajați, adică există doar un manager / proprietar, se eliberează un certificat că acesta din urmă nu are angajați pe perioada activității sale.

În această perioadă, trebuie întocmite documente contabile importante, pregătind mai întâi un bilanț inițial de lichidare și un raport explicativ către acesta. Ulterior, după expirarea perioadei de șase luni, lichidatorul trebuie să pregătească un bilanț de lichidare final și un raport explicativ către acesta, care să indice dacă activele rămase sunt disponibile pentru distribuție, care este valoarea lor, în ce formă este, dacă toate revendicările sunt rambursate și modul în care proprietatea va fi distribuită.

Ștergerea SRL din Registrul Comerțului

Ultimul pas în procesul de închidere al societății este depunerea unei cereri A4 către Agenția de registratură pentru rezilierea societății. În cazul în care sunt îndeplinite condițiile necesare, ștergerea societății trebuie înscrisă în Registrul comercial ținut de Agenția Bulgară de Registratură în câteva zile de la depunerea cererii. “Servicii de contabilitate Ruse” SRL, Bulgaria, poate efectua întreaga procedură de lichidare a societății pentru dvs. și astfel vă poate oferi o ștergere fără probleme a societății dvs. SRL. Dacă doriți să scăpați de societatea dvs. bulgară, rapid și la un preț bun, vă rugăm să ne contactați la e-mailul specificat pe site.