Înregistrarea unei firme și a unui automobil în Bulgaria

Înregistrarea propriei firme în Ruse, de către o persoană care dorește să își înmatriculeze un automobil în Bulgaria

Pentru a vă înregistra propria firmă în Bulgaria, cel mai bine este să fiți o societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic (SRL cu asociat unic). Această înregistrare se face maximum 2 zile în Registrul Comerțului din Bulgaria. În acest scop, este necesar să se deschidă un cont bancar pentru capitalul societății, să se viziteze un notar, să se plătească o taxă de stat și să se depună documentele societății la Registrul Comerțului din Bulgaria. Mai trebuie să se aleagă un nume care trebuie să fie unic, o adresă pentru societate în Bulgaria și o persoană care să țină registrele contabile.

Înmatricularea unui autoturism în Bulgaria, deținut de o firmă bulgară, este o practică obișnuită atunci când un cetățean român dorește să profite de impozitarea locală avantajoasă din orașul Ruse. Nu există nicio piedică pentru a utiliza automobilul în scopuri personale, fără a se înregistra costuri pentru societate. Legislația fiscală bulgară permite separarea cheltuielilor societății de cheltuielile personale ale proprietarului societății.

După cum reiese din cele de mai sus, automobilul poate fi utilizat în scopuri firmei - astfel încât societatea poate profita de lipsa TVA-ului pentru servicii în Uniunea Europeană și, în unele cazuri, de impozitul avantajos pe profit din Bulgaria. În cazul în care autoturismul va fi utilizat în scopuri personale, nu este necesară înregistrarea TVA. În cazul în care mașina este utilizată în scopuri profesionale sau în scopuri personale și profesionale, este necesară înregistrarea TVA. Evidența contabilă este obligatorie, indiferent dacă automobilul va fi folosit în scopuri personale și/sau profesionale. Cel mai bine este să alegeți o firmă de contabilitate din Ruse.

Pentru a înmatricula un automobil în Ruse, Bulgaria, trebuie depusă o cerere

Cererea este generată de un sistem informatic al Ministerului bulgar de Interne, iar toate datele sunt completate automat. Persoana care depune cererea verifică doar datele și certifică exactitatea acestora prin semnătura sa. Solicitantul nu trebuie să completeze cererea în prealabil.

Cererea trebuie să fie însoțită de:

La înmatricularea unei mașini noi:

 1. Document de identitate și un certificat de conformitate CE valabil eliberat de producător (care trebuie prezentat în original și va rămâne la poliția rutieră).
 2. Documente de titlu de proprietate cu detalii de identificare a vehiculului.
 3. Asigurarea de răspundere civilă auto însoțită de un formular de constatare amiabilă de accident.
 4. declarație vamală de import vămuit în Uniunea Europeană, în cazul în care vehiculul este importat în Bulgaria dintr-o țară din afara UE.
 5. Plăcuțele de înmatriculare, dacă este cazul, utilizate la aducerea vehiculului la punctul de înmatriculare.
 6. Dovada plății contribuției obligatorii pentru produsele care generează deșeuri în masă după utilizare, cunoscută și sub denumirea de "taxă ecologică".
 7. Dovada plății taxei către stat.
 8. Împuternicire certificată în fața unui notar public - în cazul în care înregistrarea este solicitată de un mandatar.

În cazul înmatriculării în Bulgaria a unui vehicul care a fost deja înmatriculat (vehicul uzat) într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene:

 1. Documentul de identitate al solicitantului.
 2. Prezentarea vehiculului pentru identificare.
 3. Documentele de titlu de proprietate cu datele de identificare a vehiculului - acestea se prezintă în original, se prezintă și copii ale documentelor, care nu se returnează.
 4. Certificate de înregistrări.
 5. Documentul de trecere a inspecției tehnice, dacă este disponibil. În cazul în care nu este disponibil sau a expirat, se efectuează o inspecție tehnică și se completează la punctul de înmatriculare "Poliția rutieră".
 6. Asigurarea de răspundere civilă auto însoțită de un formular de constatare amiabilă de accident.
 7. O declarație vamală de import vămuit în Uniunea Europeană atunci când vehiculul este importat din Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Confederația Elvețiană (se prezintă o copie care rămâne la poliția rutieră).
 8. Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului, dacă sunt folosite la aducerea vehiculului la punctul de înmatriculare.
 9. Dovada plății contribuției obligatorii pentru produsele care generează deșeuri în masă după utilizare, cunoscută și sub denumirea de "taxă ecologică".
 10. Declarație de dobândire a proprietății (conform modelului).
 11. Dovada plății impozitului către stat.
 12. Împuternicire certificată în fața unui notar public - în cazul în care înregistrarea este solicitată de un mandatar.

În cazul înmatriculării în Bulgaria a unui vehicul care a fost deja înmatriculat (vehicul uzat) în toate celelalte țări (în afara UE, SEE și Confederației Elvețiene):

 1. Document de identitate.
 2. Prezentarea vehiculului - în vederea identificării, a inspecției tehnice și a finalizării.
 3. Documentele de titlu de proprietate cu datele de identificare ale vehiculului - contract, factură etc., se vor prezenta în original și în copie, copia urmând a fi reținută de către poliția rutieră.
 4. Certificatul de înregistrare anterioară. Acestea se păstrează la înregistrare.
 5. Dovada omologării CE de tip valabilă la data fabricării vehiculului. În absența acestui document, se poate prezenta un certificat de aprobare individuală eliberat de Agenția Executivă pentru Administrarea Drumurilor. Acesta se depune în original și se păstrează de către poliția rutieră.
 6. Asigurarea de răspundere civilă auto însoțită de un formular de constatare amiabilă de accident.
 7. Documentul vamal de import vămuit pe teritoriul Uniunii Europene - o copie se prezintă și se păstrează de către poliția rutieră.
 8. Plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului, dacă sunt folosite la aducerea vehiculului la punctul de înmatriculare.
 9. Dovada plății contribuției obligatorii pentru produsele care generează deșeuri în masă după utilizare, cunoscută și sub denumirea de "taxă ecologică".
 10. Declarație de dobândire a proprietății (conform modelului).
 11. Documentul de plată a taxei de stat.
 12. Împuternicire certificată în fața unui notar public - în cazul în care înregistrarea este solicitată de un mandatar.

Verificarea documentelor depuse/ prezentate

La acceptarea documentelor automobilului, un ofițer de poliție rutieră verifică dacă acestea sunt complete și dă instrucțiuni solicitantului cu privire la documentele lipsă sau eronate.

Identificarea vehiculelor în Bulgaria

Se efectuează pentru:

 1. Vehicule noi pentru care nu există un certificat de conformitate și pentru care se prezintă un certificat de omologare individuală eliberat de directorul executiv al Agenția Executivă pentru Administrarea Drumurilor.
 2. Automobile uzate.

Identificarea a minimum 5 automobile este posibilă în afara punctului de control al poliției rutiere pentru:

 1. Mașini noi.
 2. Autoturisme uzate importate din UE, SEE sau Confederația Elvețiană și însoțite de un certificat de inspecție tehnică valabil.

Pentru identificarea în afara secției de poliție rutieră se depune o cerere separată.

Inspecția tehnică, completarea și eliberarea unui certificat de inspecție tehnică

Aceasta se efectuează pentru toate autovehiculele uzate, cu excepția celor importate din UE, SEE și Confederația Elvețiană și însoțite de un certificat de inspecție tehnică valabil.În cazul în care vehiculul nu trece inspecția tehnică, acesta este înmatriculat și se oprește din circulație până la remedierea defecțiunilor tehnice.

Obținerea unui certificat de inspecție tehnică

Se eliberează pentru toate vehiculele înmatriculate. Acesta indică luna și anul primei inspecții tehnice periodice a vehiculului.

Primirea certificatului de înmatriculare a vehiculului

Solicitantul primește certificatul completat de la unitatea de poliție rutieră la care și-a depus cererea.

Montarea plăcuțelor de înmatriculare a vehiculelor în Bulgaria

Odată ce certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare au fost eliberate, acestea sunt montate pe vehicul de către poliția rutieră.

Montarea plăcuțelor pe un număr minim de 5 vehicule poate fi efectuată și în afara secției de poliție rutieră, lucru pentru care trebuie depusă o cerere separată.

Proceduri de înregistrare a unei societăți plus automobil nu sunt complicate pentru noi, pentru că le-am făcut de multe ori pentru clienții noștri. Auto-înregistrarea implică uneori riscuri de care cel mai bine veți fi scutiți de prestatori cu experiență care garantează calitate înaltă pentru acest serviciu. Noi, “Servicii de contabilitate Ruse” SRL, vă vom ajuta să vă înregistrați fără probleme firma plus automobilul în Bulgaria.