Casa de expeditii in Bulgaria – documente contabile

Ce documente pentru servicii trebuie depuse la departamentul de contabilitate al unei societăți cu capital românesc înregistrată în Bulgaria?

CASA DE EXPEDICII BULGARIA prestează servicii definite de legislația bulgară în materie de TVA pentru organizarea, punerea în aplicare sau prestarea de servicii de transport de bunuri și activitățile incluse în acestea pentru prelucrarea transportului, prelucrarea documentelor, depozitarea și asigurarea, vămuirea.

 Vom analiza aplicarea fundamentul juridic bulgar, în termeni de contabilitate, în cazul în care serviciile se referă la transportul de mărfuri pe uscat:

Factură comercială

Factura comercială este un document de bază care face obiectul contabilității. Aceasta este emisă de către vânzător/exportator/ în scris după ce mărfurile care fac obiectul expedierii sunt încărcate și expediate în numele cumpărătorului/importatorului/. Obiectul principal al contabilității.

Contract

De obicei, se prezintă sub formă bilaterală. Permite cumpărătorului să intre în posesia și să dispună de bunurile primite și să efectueze plățile în conformitate cu clauzele incluse. Este principala dovadă a facturii. În cazul în care aceasta conține mențiuni care nu există în factură, acestea sunt incluse în contabilitate

Lista de ambalare

Lista de ambalare este un document care trebuie completat în cazul în care există un sortiment diferit de mărfuri similare în transport. Detaliile sale sunt denumirea, sortimentul și cantitățile diferite ale fiecărui tip de marfă. Nu este necesar ca lista de ambalare să conțină prețurile mărfurilor, dar o copie trebuie să fie inserată în formularul de ambalare corespunzător mărfurilor. Este important pentru contabilitatea materială.

Certificate

Este obligatoriu ca transportul de mărfuri să fie însoțit de diverse certificate. Aceste certificate sunt:

1. Certificatul de origine a mărfurilor

2. Certificat de calitate

3. Certificat de control fitosanitar

4. Certificat veterinar etc. care sunt determinate de caracteristicile mărfurilor transportate. Facturile aferente serviciilor sunt incluse în conturi.

CMR / Foaie de parcurs / document de transport/conosament

CMR se întocmește în 7 exemplare. Acesta este un document de transport care trebuie să conțină:

- ștampila adresei de încărcare și descărcare

- ștampila transportatorului

- numărul de înmatriculare al vehiculului, în cazul în care acesta nu este deja înscris de expeditor în CMR

- datele de încărcare și de descărcare, în cazul în care acestea nu au fost introduse de către punctele relevant.

În foaia de parcurs este necesară o descriere detaliată a adresei de încărcare și descărcare, a tipului de unități de greutate a mărfurilor transportate, a numărului vehiculului care efectuează transportul.

În ceea ce privește dovedirea circumstanțelor referitoare la serviciul prestat de societate în fața autorităților fiscale bulgare, foaia de parcurs poate fi o copie certificată de către manager, iar la cererea unei autorități fiscale, trebuie prezentat originalul sau o copie certificată oficial, inclusiv de către un avocat. Nu se eliberează un CMR în cazul în care marfa se deplasează singură, de exemplu, o mașină care nu este transportată pe o platformă. În unele cazuri, acest document oferă detalii contabile care nu se regăsesc pe factură sau pe alt document.

Nota de livrare

Nota de livrare este întocmită de expeditor în cazul în care acesta trimite mărfuri omogene către mai mulți clienți ai săi. Acesta indică denumirea mărfurilor transportate, greutatea și prețul. Acesta servește pentru comparație cu alte documente, uneori există date necesare pentru contabilitate.

Banda termică

Banda termică se întocmește numai în cazul în care transportul mărfurilor necesită un astfel de transport cu o remorcă frigorifică. Acesta este imprimat de un dispozitiv special din remorcă și servește drept dovadă că transportul a fost efectuat în conformitate cu limitele de temperatură pentru depozitarea mărfurilor stabilite de client. Este un mijloc de probă suplimentar în contabilitate, ca și celelalte documente care însoțesc factura.

CASA DE EXPEDICII BULGARIA este o activitate perfect aplicabilă pentru un român care are o firmă în Bulgaria. Firmele cu o cifră de afaceri mare sunt cele mai profitabile în comparație cu România, deoarece profită din plin de impozitul pe profit favorabil din Bulgaria.

Pe lângă evidența contabilă în funcție de activitățile companiei, noi, cei de la “Servicii de contabilitate Ruse” SRL din Ruse, Bulgaria, ajutăm la buna funcționare generală a acestor activități.