Asociația și Fundația în Bulgaria

Persoanele juridice non-profit în Bulgaria sunt de 2 feluri. Acestea sunt asociații și fundații. Înregistrarea acestora se face în Registrul comercial bulgar și în Registrul entităților juridice non-profit. Cetățenii străini pot avea asociații și fundații în Bulgaria.

Asociația reprezintă o unire conform principiului voluntar a trei sau mai multe persoane pentru a desfășura activități non-profit. Esența asociației este disponibilitatea fondatorilor și a membrilor să facă eforturi personale pentru a atinge obiectivele non-profit. Prin urmare, principala specificitate a asociației este că este o ONG corporativă, adică o astfel de organizație care are membri și în care există o relație juridică între fiecare membru individual și asociația însăși.

Fundația este o organizație care nu are membri. În cazul acesteia nu există o unire de persoane, care sunt gata cu eforturi comune, în mod activ să lucreze pentru a atinge țelurile acesteia. Cea mai scurtă definiție pentru aceasta este că este o proprietate personalizată, adică o proprietate care este gratuită, dedicată și acordată pentru atingerea scopurilor non-profit și căreia i s-au dat atribuțiile unei persoane juridice independente. Se consideră că fundația este o proprietate dedicată urmăririi și realizării obiectivelor non-profit.

Fundația, prin natura sa juridică, nu include cerința ca fondatorii săi să desfășoare activități pentru a-și urmări și atinge obiectivele. Este suficient ca ei să furnizeze bunuri pentru a face acest lucru.

Persoanele juridice non-profit sunt libere să stabilească mijloacele de realizare a obiectivelor lor. Restricțiile în activitate și mijloacele de realizare a obiectivelor persoanelor juridice non-profit pot fi determinate numai de lege.

Organizațiile nonprofit pot desfășura activități comerciale suplimentare numai dacă au legătură cu obiectul activității de bază pentru care sunt înregistrate și folosind venituri pentru a atinge obiectivele specificate în statut sau în Actul Constitutiv.

Efectuarea activităților economice de către organizațiile non-profit este supusă condițiilor și ordinii, determinate de legi, care reglementează tipul respectiv de activitate economică.

Organizațiile non-profit nu distribuie profit.

 Principalele diferențe dintre o asociație și o fundație sunt următoarele:

  • Asociația are membri, în timp ce fundația nu are;
  • Fondatorul unei fundații are dreptul de a-și rezerva anumite drepturi pentru a garanta participarea la conducere, în timp ce fondatorii asociației nu au un astfel de drept;
  • Structură diferită a organizaților: asociația are o Adunare Generală și un Organ de conducere, iar tipul de structuri de la fundație depinde de voința fondatorilor (sau ulterior a organului care poate decide schimbarea structurii) și de statutul - beneficiu public sau privat, în care își desfășoară activitățile (în cazul fundațiilor înregistrate pentru desfășurarea de activități în folosul public, totuși, Legea entităților juridice non-profit le impune să aibă un organ colectiv suprem și un organ de conducere);
  • Diferite cerințe pentru constituire: pentru o asociație, în funcție de faptul dacă va fi înregistrată pentru a desfășura activități în interes privat sau public, este necesar un număr minim de persoane pentru a o înființa, în timp ce pentru fundație este suficientă o singură persoană - fondator (indiferent de activitatea pentru care este înregistrată fundația). Specific pentru fundație este că pentru înființarea sa este obligatoriu ca fondatorul să facă o donație fondatoare (în bani sau alte bunuri).

Serviciile de contabilitate Ruse EOOD,  efectuează înregistrări, inclusiv reînregistrării în termenii legali pentru toate tipurile de persoane juridice cu scop non-profit în Bulgaria. Pentru a lua legătura cu noi, vă rugăm vizitați pagina Contacte